Čo ponúkame:

Celodenné/nekolkohodinové zážitkové stretnutie - workshopy

Na mojom workshope - zážitkovom stretnutí s HRAMI INTUITÍVNEJ PEDAGOGIKY, ktoré veľmi múdro spájajú naše myslenie, cítenie i telo v jeden živý CELOK,.... budeme skákať, behať, tlieskať, dupať, improvizovať, ..., ale hlavne cvičiť našu pozornosť v mnohých formách,.. prepájať mozgové hemisféry a vytvárať nové synapsy.

V atmosfére radosti, prítomnosti, sústredenosti a BEZPEČIA môže naše vnútorné dieťa znovu nájsť spojenie s naším vedomím. Toto obnovené spojenie je velkou posilou pre našu tvorivosť, osobný i pracovný život.

ŽIVÉ SLOVO - INTERAKTÍVNY VSTUP

Vo svojom vystúpení premieta danú tému do pohybu, zážitku a
hry. Účastníci tak majú možnosť sa na vlastnej koži sami
rozšíriť o nové rozmery k danej téme. Jedná sa o celostnú
metódu spájajúci mysleni, cíteni a vôľu.

Bezpečie, skutočná ľudská komunikácia, pohyb a hra, pravdivý ľudský záujem-to sú podmienky pre zdravý vývoj ČLOVEKA.

O VODE ZÁŽITKOM, SLOVOM A PIESŇOU

ČARO VODY
unikátne zážitkovo-umelecké 3-hodinové predstavenie
Originálne naladenie sa cez zázračný SVET VODY.  Ste pozvaní sa zvnútorniť, stíšiť a naplniť pokojom, cez zážitok pohybu, zvukov, chvenia i farieb s Petrom Živým. Pohľadom prírodných vied cez rozum, vnímaním zážitkov cez zmysly a oživením citu cez piesne sa hlboko ponoríme do mnohých netušených ROZMEROV VODY.
Hudobný hosť: Janko SVETLAN Majerčík.
Srdečne a s radosťou Vás pozývame to spolu s nami zažiť NAŽIVO...

HRAVCI V PRÁCI

HRA verzus ŽIVOT/ HRA pre ŽIVOT/ pre LEPŠIU KVALITU ŽIVOTA

/ABY ĽUDIA boli ĽUDIA...

Pozornosť je základ pre naplnený život. Schopnosť sústreďovať pozornosť na rôzne prejavy života okolo nás určuje, či sme naplnení bohatosťou a pestrosťou okolitého sveta.

Na mojom workshope- zážitkovom stretnutí s HRAMI INTUITÍVNEJ PEDAGOGIKY, ktoré veľmi múdro spájajú naše myslenie, cítenie i telo v jeden živý CELOK,.... budeme skákať, behať, tlieskať, dupať, improvizovať,.,ale hlavne cvičiť našu pozornosť v mnohých formách,.. prepájať mozgové hemisféry a vytvárať nové synapsy.

V atmosfére radosti, prítomnosti, sústredenosti a bezpečia môže naše vnútorné dieťa znovu nájsť spojenie s naším vedomím. Toto obnovené spojenie je velkou posilou pre našu tvorivosť, osobný i pracovný život.

PRÍNOSY:

- celostnejší zážitok seba samého naživo

- prepojenie myslenia, cítenia a pohybu cez pohybové hry

- zvýšenie schopnosti koncentrácie, pamäti, usmerňovania pozornosti

- zlepšenie, prehĺbenie kvality KOMUNIKÁCIE

- bezpečný dotyk s priestorom IMPROVIZÁCIE

- veľa radosti, živosti, autenticity a prítomnosti

- osvetlenie pramúdrej dôležitosti tela a jeho vplyvu na naše schopnosti

- stretnutie sa s inými ľudmi NETEORETICKY  v prúde hier a zážitok

symfónie- celistvosti,... JA ako autonómna súčasť CELKU

- lepšie pochopenie detí a ich sveta, ich vývojového stupňa

- nové synapsy 🙂

Pre školy a iné zariadene

Prínosy do praktického života

Telo

zvýšenie uvedomovania si vlastnej telesnosti a fyzického pohybu

Komunikácia

skvalitnenie komunikácie v sebe samom a s okolitým svetom

Život

nové podnety pre rozvoj spontánnosti

Autenticita

zažívanie vlastnej autenticity, objavenie radosti z každodenného sebavyjadrovania cez telo, hlas a zmysly

Synapsie

vytvorenie priestoru ... dráh ... pre mnohé tvorivé impulzy

Výmena

zlepšenie kvality načúvania a pozorovania iných ľúdí

Bdele v tele

prežívanie prítomneho okamihu v pohybe

Prúd Života - Flow

zvýšenie vnímania na PRÚD ŽIVOTA v nás