AK MA CHCETE POZVAŤ...

SLOVÁ K PROPAGÁCII:

Základné slová ku mojej osobe:

  • Zážitkový rečník
  • Sociálny inovátor
  • Kultúrny kreatívec
  • Lektor Intuitívne pedagogiky v CZ i SK

Do spoločnosti prináša úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viac na človeka,
na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu a spoluprácu.

 

PETER ŽIVÝ
Už 19 rokov sa venujem spoznávaniu alternatívnych foriem pedagogiky,ktoré pestujú i chránia v Človeku jeho sebaspojenie, rozvíjajú jeho vnútorný potenciál a budujú v ňom skutočný záujem o okolitý SVET.

Počas posledných 9 rokov rozvíjam pohybové "Hry intuitivnej pedagogiky" v stretnutiach s mnohými skupinami ľudí a pozorujem kvalitatívne posuny v mojom vlastnom prejave života, ale i u mnoho dalších ľudí.

Preto do spoločnosti prinášam úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viacej na Člověka, na ľudskosť,na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu, spoluprácu...

Spolupracujem s mnohými iniciatívami a projektami v priestore vzdelávania, slobodného a zodpovedného podnikania, ekológie, sociálnejšieho usporiadania spoločnosti....

 

Kratúčka anotácia:

Bezpečie, skutočná ľudská komunikácia, pohyb a hra, pravdivý ľudský záujem-to sú podmienky pre zdravý vývoj ČLOVEKA.

Aký by teda mal byť rodič či učiteľ, aby dokázal vytvoriť túto vzácnu atmosféru?

Vo svojom vystúpení premieta danú tému do pohybu, zážitku a
hry. Účastníci tak majú možnosť sa na vlastnej koži sami
rozšíriť o nové rozmery k danej téme. Jedná sa o celostnú
metódu spájajúci mysleni, cíteni a vôľu.

FINANCIE:

OBECNE PLATIA TIETO ZÁKLADNÉ NASTAVENIA:

ON-LINE
Skupinové stretnutie, konzultácie
50 eur/hodina
SKUPINY
Suma je orientačná, odvíja sa od skupiny s ktorou sa hrám...
300eur/3hodiny hrania + cestovné náklady
FIRMY \"HRAVCI V PRÁCI\"
Hry a cvičenia zamerané na kreatÍvnu pozornosť a spoluprácu s inými ľuďmi, posilňovanie týmových zručností...
...cena INDIVIDUÁLNA
ČARO VODY
unikátne zážitkovo-umelecké 3-hodinové predstavenie Originálne naladenie sa cez zázračný SVET VODY. Hudobný hosť: podla výberu
 10 Euro/človek + cestovné náklady, minimálny honorár 300 euro

Zálohy:

Nová vec, ktorá súvisí so zarezervovaním termínu a ktorá sa mi ukázala ako užitočná z praxe, kedže si termíny plánujem dopredu v nadväznosti na iné termíny.
 
Zaviedol som platby zálohy pre zarezervovanie si termínu, čo je 50% z celkovej sumy.
 
Zistil som, že ked mi nejaký termín vypadne, tak sa mi všetko pomení, toto opatrenie vnímam ako prvok stability a rozhodnosti do mojej komunikácie so skupinami.
 
V tom rýchlom súčasnom ŽIVOTE sa potom ohladom dohodnutého termínu zlepšuje a zjasnuje komunikácia z obidvoch strán. Vstupuje tam akoby viacej pozornosti, konkrétnosti a zdravého napnutia.

Pre mňa je veľmi dôležité aby PENIAZE NEBOLI PREKÁŽKOU V USKUTOČNENÍ HRAVÉHO STRETNUTIA A ZDIEĽANIA SO MNOU 🙂

Preto som otvorený hľadaniu individuálnych tvorivých ciest ako vyrovnať energiu za moju prácu aj inými spôsobmi.