Hravci v práci

 Pre firmy, ktoré chcú rozvíjať zdravé a otvorené medziľudské
vzťahy a mať posilnených zamestnancov, ktorí využívajú svôj plný potenciál.Ceník:

Firmy
200 eur / hodina
Školy a záujmové skupiny
100 eur / hodina