Morava Hravá

Špeciálne iba pre skupiny na Morave, ktoré sa chú naozaj hrať a ísť do hĺbky...

Idea:

Keď že teraz bývam aj s rodinou na severnej Morave a vrámci Moravy mám krátky dojazd, móžem ponúknuť hlbkovú prácu s vybranými skupinami nadšencov a ísť s nimi v cvičieniach a hrách ďalej ako je bežné. Zároveň je to niečo, čo považujem za naozaj vzácne, prínosné a účinné, keď sa skupina môže pravidelne stretávať a postupne spolu rásť.

Froma a časovosť:

Pójde o päť Hravých stretnutí, po troch hodinách, v intervalu raz za tri týždne (podla dohody). Tým sa uzatvorí jeden blok týchto Hravých stretnutí. Skupina sa pak môže rozhodnúť pokračovať aj ďalej....

Prínosy:

Skupina, ktorá sa hrá pravidelne má svôj vývoj...Na všetky jednotlivé fáze týchto procesov v skupine je viacej priestoru. Tak isto  ako nestačí si iba raz za pôl roka zacvičiť, pokial chceme mať telo v kondicii, pokial chceme aktívno trénovať pozornosť a sebaspojenie je treba to robiť pravidelne. Skupina, ktorá sa pravidelne hrá, sa vyvíja vo vyladení sa na seba navzájom. Keď sa ludia cíti vôči sebe uvolnený, zrazu prichádza priestor pre čosi dalšie. Postupujú hlbšie v jednotlivých hrách a cvičeniach, môžu v rámci nich začať niečo precvičovať a objavovať niečo z tajomstiev, ktoré tieto hry majú. Je to další krok od jednorázovej ochutnávky ku naozajstné práci na sebe.

Financie a nastavenie:

Pre tieto Hravé skupiny budú platit finančné podmienky, tak ako sú uvedené aj v sekcii pre organizátorov, to je:

7.500 Kč + cestovné náklady /skupinu/jedno hravé stretnutie, s tým, že financie sa hradí vopred za celý blok 5tich hravých stretnutí, cestovné náklady sa dorovnávajú na mieste....