MORAVA

HRAVÁ

JEDNÝM ZO SÚČASNÝCH MOJICH SMEROV, JE PRAVIDELNÉ STRETAVANIE SA S TROMI SKUPINAMI, KTORÉ SA NAOZAJ CHCÚ HRAŤ A ÍSŤ DO HĹBKY...

NOVINKY PRE ROK 2022/23:

TENTO školský rok mám pripravené tri smery, ktorým sa chcem primárne venovať, sú to:

MORAVA HRAVÁ

JEDINEČNÁ NOVINKA PRE TENTO ŠKOLSKÝ ROK 2022/23 A JE URČENÁ IBA PRE HRAVÚ MORAVU ...LIMITOVANÁ NA TRI SKUPINY, KTORÉ SA NAOZAJ CHCÚ PRAVIDELNE HRAŤ A ÍSŤ DO HĹBKY...

ŠKOLA S HROU

INŠPIRÁCIA A POSILNENIE PRE UČITELOV, TÉMY AKO ČO SÚ SKUTOČNÉ HODNOTY V SKUPINE A V DYNAMIKE ŽIAK - UČITEL, NALADENIE A POSTAVENIE ZÁKLADOV PRE DOBRÉ VYKROČENIE SPRÁVNYM SMEROM V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU A PREČO JE NA PRVOM MIESTE V TRIEDE TO, AKO NÁM JE SPOLU...ČLOVEK SA UČÍ PREDOVŠETKÝM HROU...

VODA

VODA JE ŽIVOT, UČITELKA A ZÁZRAK, VODA JE VŠETKÝM OKOLO NÁS I V NÁS, VODA JE TVORKYŇA VIDENÉHO SVETA...VODA VIE O ČOM MY LEN SNÍVÁME A SNÍVA O ČLOVEKU, KTORÝ JU UVIDÍ A BUDE JEJ PARTNEROM...

ZÁŽITKOVÉ PONORENIE SA DO ZÁZRAČNÉHO SVETA VODY V  ZMYSLOCH, PREPOJENIACH, OBRAZOCH, SÚVISLOSTIACH A KRÁSE...

Jeseň a zima v hrách, skutočných stretnutiach a prepojeniach...

 

naozajstný ľudský kontakt sa nedá obrazovkami nahradiť...

Jar, leto, jeseň v naozajstných stretnutiach a prepojeniach...

 

Teraz je najlepší čas na rezerváciu svojho termínu na zivysvet@gmail.com

PODMIENKY NA POZVANIE MŇA NAJDETE: