VRÁŤ SA DO HRY!

 Buď tvorcom svojho ŽIVOTA

Chcem byť v kontakte so ŽIVÝM SVETOM

Chcem mať prístup k novinkám, prehľadom akcií, k inšpiratívnym videám a prekvapeniam

Skúste si rozpomenúť na detstvo, ako ste sa radi hrali.

 

Aké by to pre Vás bolo znova nájsť čirú radosť, spomenúť si na dávno strateného seba?

 

Aké by to bolo byť zase na chvílu bezstarostní, bezprostrední a žiariví? 

 

Smiať sa až k slzám?

 

Naozaj sa zblížiť s druhými?

Hra je pre človeka v súčasnosti ohrozený fenomén. Jednoducho ku nemu patrí. Je súčasťou toho, ako bol človek stvorený. Tak isto ako aj väčšina živých tvorov, sa ľudská bytosť hrou učí, rozvíja, rastie, posilňuje sa, vytvára vzťahy a zažíva blízkosť.

Dalo by sa povedať, že učenie, rást a hra sú od seba neoddeliteľné. Keď sa človek hrá, vždy sa zároveň aj učí a raste. Hra človeku dáva krídla a slobodu chybovať, znova a znova s radosťou a chuťou skúšať. Hra je miesto bez hodnotenia, kde sa uvoľňujú endorfíny, odbúravajú toxíny a tvoria nové nervové prepojenia.

S hrou vždy prichádza aj humor.

V hre je človek prirodzene šťastný. Príroda to tak zariadila, aby sa človek rád učil a vyvíjal. V hre je človek opäť Doma.

Hra je niečo, čo jednoducho chcete mať vo svojom živote.

 

Čo také skvelé prinášajú hry Intuitívnej pedagogiky?

V atmosfére radosti, prítomnosti, sústredenosti a bezpečia môžme znovu nájsť prepojenie s naším vnútorným zdrojom.

Toto obnovené spojenie je
velkou posilou pre našu tvorivosť, pracovný aj osobný život.

 

Bdele v tele

Zvýšenie uvedomovania si vlastnej telesnosti a dôležitosti fyzického pohybu.

Sme spolu

Stmelovanie a posilnenie týmu

Fokus

Zvýšenie schopnosti koncentrácie, pamäti, usmerňovania pozornosti.

I SEE YOU

Zlepšenie, prehĺbenie kvality komunikácie.

Viem kto som

Zažívanie vlastnej autenticity, objavenie radosti zo sebavyjadrovania.

Radosť zo života

Prežívanie radosti, živosti a prítomnosti.