VRÁŤ SA DO HRY!

 Buď tvorcom svojho ŽIVOTA

Chcem byť v kontakte so ŽIVÝM SVETOM

Chcem mať prístup k novinkám, prehľadom akcií, k inšpiratívnym videám a prekvapeniam

Čo také skvelé prinášajú hry Intuitívnej pedagogiky?

V atmosfére radosti, prítomnosti, sústredenosti a bezpečia môžme znovu nájsť prepojenie s naším vnútorným zdrojom.

Toto obnovené spojenie je
velkou posilou pre našu tvorivosť, pracovný aj osobný život.

Bdele v tele

Zvýšenie uvedomovania si vlastnej telesnosti a dôležitosti fyzického pohybu.

Sme spolu

Stmelovanie a posilnenie týmu

Fokus

Zvýšenie schopnosti koncentrácie, pamäti, usmerňovania pozornosti.

I SEE YOU

Zlepšenie, prehĺbenie kvality komunikácie.

Viem kto som

Zažívanie vlastnej autenticity, objavenie radosti zo sebavyjadrovania.

Radosť zo života

Prežívanie radosti, živosti a prítomnosti.