Financie

Obecne platia tieto základné nastavenia

Ceník

On-line
50 -100 eur
1 hodina
Skupinové on-line stretnutie, mentoring, konzultácie
Skupiny
300 eur
3 hodiny hrania + cestovné náklady
Vzdelávacie skupiny, školské kolektívy, rôzne organizácie (Víkendové hranie min.4 hodiny)
Firmy
200 eur
1 hodina
Hry a cvičenia zamerané na kreatívnu pozornosť a spoluprácu s inými ľuďmi, posilňovanie tímových zručností.
Čaro Vody
400 eur
min.honorár + cestovné náklady
Unikátne zážitkovo-umelecké 3-hodinové predstavenie Originálne naladenie sa cez zázračný SVET VODY. Hudobný hosť: podla výberu
Interaktívny vstup
Dohoda
Individuálny prístup
Interaktívne prekvapenie pre konferencie, festivaly sebarozvoja, súkromné podujatia...

Zálohy

Sme v tom spolu...

Záloha

Záloha priamo súvisí so zarezervovaním termínu, čo sa ukázalo ako nutná vec z praxe,  termíny plánujeme vopred v nadväznosti na iné termíny v rámci rôzných krajín.

Záloha slúži aj ako pokrytie financií spojené s časom a energiou, ktorá je vynaložená na komunikáciu ohľadom dohadovania termínov.
 
Platba zálohy pre rezerváciu termínu je 50 až 100% z celkovej sumy.

Výška zálohy sa stanovuje individuálne, podľa potrieb a možností obidvoch strán. Minimálna výška zálohy je však 200 euro.

Záloha je nevratná, ale dá sa dohodnúť náhradný termín konania akcie.

V prípade vytvorenia ujmy zmenou termínu z našej strany, radi ponúkneme ako kompenzáciu väčší počet hravých či vzdelávacích hodín v rámci dohodnutej ceny...
 
Záloha slúži ako prvok stability, rozhodnosti, zodpovednosti, zrelosti a vzájomného zaviazania sa a napomáha v promtnejšej komunikácii a zdravom napnutí obidvoch strán.

Doplatok

Platba za lektorovanie je zvyčajne rozdelená na dve časti - zálohu a doplatok.
Záloha sa platí vopred, popri zarezervovaní termínu a doplatok, pokiaľ nie je dohodnuté inak, v deň ukončenia akcie platbou na účet, alebo hotovosťou.

V prípade vyplatenia celej čiastky vopred je doplatok bezpredmetný.

Dohoda

Pre mňa je dôležité aby PENIAZE NEBOLI PREKÁŽKOU V USKUTOČNENÍ HRAVÉHO STRETNUTIA A ZDIEĽANIA SO MNOU 🙂
Preto som otvorený hľadaniu individuálnych tvorivých ciest ako vyrovnať energiu za moju prácu aj inými spôsobmi.