Financie

Obecne platia tieto základné nastavenia

Ceník

On-line
50 -100 eur
1 hodina
Skupinové on-line stretnutie, mentoring, konzultácie
Skupiny
300 eur
3 hodiny hrania + cestovné náklady
Vzdelávacie skupiny, školské kolektívy, rôzne organizácie (Víkendové hranie min.4 hodiny)
Firmy
200 eur
1 hodina
Hry a cvičenia zamerané na kreatívnu pozornosť a spoluprácu s inými ľuďmi, posilňovanie tímových zručností.
Čaro Vody
400 eur
min.honorár + cestovné náklady
Unikátne zážitkovo-umelecké 3-hodinové predstavenie Originálne naladenie sa cez zázračný SVET VODY. Hudobný hosť: podla výberu
Interaktívny vstup
Dohoda
Individuálny prístup
Interaktívne prekvapenie pre konferencie, festivaly sebarozvoja, súkromné podujatia...

Zálohy

Sme v tom spolu...

Záloha

Záloha priamo súvisí so zarezervovaním termínu, čo sa ukázalo ako nutná vec z praxe,  termíny plánujem dopredu v nadväznosti na iné termíny v rámci rôzných krajín.
 
Platba zálohy pre rezerváciu termínu je 50% z celkovej sumy. Výška zálohy sa dá stanoviť aj individuálne, minimálna výška zálohy je však 100 euro. Záloha je nevratná, ale dá sa stanoviť náhradný termín konania akcie.
 
Záloha slúži ako prvok stability, rozhodnosti, zodpovednosti, zrelosti a vzájomného zaviazania sa a napomáha v promtnejšej komunikácii a zdravom napnutí obidvoch strán.

Doplatok

Platba za lektorovanie je zvyčajne rozdelená na dve časti - zálohu a doplatok.
Záloha sa platí vopred, popri zarezervovaní termínu a doplatok, pokiaľ nie je dohodnuté inak, v deň ukončenia akcie platbou na účet, alebo hotovosťou.

Dohoda

Pre mňa je dôležité aby PENIAZE NEBOLI PREKÁŽKOU V USKUTOČNENÍ HRAVÉHO STRETNUTIA A ZDIEĽANIA SO MNOU 🙂
Preto som otvorený hľadaniu individuálnych tvorivých ciest ako vyrovnať energiu za moju prácu aj inými spôsobmi.