PETER ŽIVÝ

Vítajte

Už 20 rokov sa venujem spoznávaniu alternatívnych foriem pedagogiky, ktoré pestujú i chránia v Človeku jeho sebaspojenie, rozvíjajú jeho vnútorný potenciál a budujú v ňom skutočný záujem o okolitý SVET.

  • Zážitkový rečník
  • Sociálny inovátor
  • Kultúrny kreatívec
  • Lektor Intuitívne pedagogiky v CZ i SK
  • Šíritel osvety o majestátnosti Vody

Moje skúsenosti:

Počas posledných 16 rokov rozvíjam pohybové "Hry Intuitívnej pedagogiky" v stretnutiach s mnohými skupinami ľudí a pozorujem kvalitatívne posuny v mojom vlastnom prejave života, ale i u mnoho dalších ľudí.

Preto do spoločnosti prinášam úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viacej na Človeka, na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu a spoluprácu.

Spolupracujem s mnohými iniciatívami a projektami v priestore vzdelávania, slobodného a zodpovedného podnikania, ekológie, sociálnejšieho usporiadania spoločnosti....