Osobné

poradenstvo

a Mentoring

Individuálne a skupinové konzultácie

Intuitívna pedagogika zasahuje celého Človeka veľmi hlboko a preto sa môžu vynoriť rôzne témy v účastníkoch, ktoré si pýtajú väčšiu pozornosť a jej ostrejšie zameranie.

Na seminároch niekedy nie je dostatok času a priestoru na zodpovedaní týchto individuálných otázok.

Vychádzam preto v ústrety tejto potrebe ľudí, ktorí sa zúčastnili INTU kurzov, zažili ma NAŽIVO a môžu mať pri mne pocit bezpečia, nehodnotenia a skutočného záujmu o ich príbeh.

Vytvoril som preto túto možnosť ma individuálne osloviť a dohodnúť sa na osobnom rozhovore - mentorignu v online priestore.

 

 

 ONLINE rozhovory, kde sa môže otvoriť daná oblasť, otázka, ťažkosť...

Z mojich vlastných skúseností vnímam, že mnohé veci sa ukážu jasnejšie, keď
jeden Človek otvára svoje vnútro skrze slová a ten druhý Človek "iba" načúva...

V takomto vzájomnom prepojení - veľmi jemnom, originálnom a veľmi ľudskom vzniká čosi, čo pôsobí liečivo, osvetľujúco, uvoľňujúco...

Financie

INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA
Pri individuálnych konzultáciách za 1 hodinu spoločného času prijmem ako vyváženie 1300 Kč/50 euro
1300 Kč /50eur /hodina
SKUPINA, FIRMA, TEAM
Online so skupinou je určené hlavne tým skupinám, ktoré sú otvorené inšpiráciám Intuitívnej pedagogiky. Vnímam z mojich osobných skúseností, že je možné vytvoriť veľmi hravú a osobnú náladu aj skrze online formu. Aj napriek istým obmezeniam môžu vyvstať veľmi zaujímavé zamerania pozornosti na určité témy a tým zvýrazniť hlbšie pochopenie súvislostí... Takéto ONLINE prepojenie so skupinou môže napomôcť v tejto dištančnej dobe ku bližšiemu priblíženiu ľudí, ktorí sa dlhší čas nestretli osobne a svojou hravou, improvizačnou náladou môže napomôcť k hlbšiemu medziľudskému prepojeniu. Za 1 hodinu spoločného skupinového ONLINE prepojenia prijmem vyváženie 2600 Kč/100 euro
2600 Kč /100 eur / hodina