Voda je Život - Program pre školy

Voda je Život

Prohloubení současného přírodovědného a fyzikálního obrazu o vodě.

ÚŽASně Zážitková hodina, která Vám změní každodenní pohled na svět okolo vás.


Čaro Vody

Unikátne zážitkovo-umelecké 3hodinové predstavenie.

Originálne naladenie sa cez zázračný SVET VODY - prostej i tajomnej zároveň. Ste pozvaní sa zvnútorniť, ztíšiť a naplniť pokojom údivom i krásou popri neobyčajných prejavoch vodného tekutého živlu. 

Čaká nás inšpirujúce priblíženie k vlastnej PODSTATE VODY cez zážitok pohybu, zvukov, chvenia i farieb. Pohľadom prírodných vied cez rozum, vnímaním zážitkov cez zmysly a oživením citu cez piesne sa hlboko ponoríme do mnohých netušených ROZMEROV VODY.

Hudobný hosť: podľa výberu

Oživeným slovom bude večer viesť Peter Živý a pomáhať mu budú čriepky z celoživotného diela BÁDATEĽOV VODY: Theodora Schwenka, Viktora Schaubergera, Ralfa Rosnera, Masaru Emota a Alexandra Lauterwassera.

Srdečne a s radosťou Vás pozývame to spolu s nami zažiť NAŽIVO...

Čaro Vody

Rimavská Sobota, záznam z regionálnej televízie.

Čaro Vody

Brezno,  zostrih predstavenia.

Financie

Čaro Vody
Unikátne zážitkovo-umelecké 3-hodinové predstavenie Originálne naladenie sa cez zázračný SVET VODY. Hudobný hosť: podla výberu
10.000 Kč / 400 eur   minimálny honorár  + cestovné náklady

MOJA CESTA ZA ŽIVOU VODOU