Hravci v práci

Pre firmy, ktoré chcú rozvíjať zdravé a otvorené medziľudské
vzťahy a mať posilnených zamestnancov, ktorí využívajú svôj plný potenciál.Financie

Firmy
5000Kč /200 eur/hodina
Školské a záujmové skupiny
2500Kč /100 eur/hodna