ČOSI O MNE:

Už 20 rokov sa venujem štúdiu alternatívnych foriem pedagogiky. Jednou z mojich hlavných oblastí záujmu je humanisticko-holistická pedagogika, ktorá pestuje a chráni v dieťati jeho sebaspojenie, rozvíja jeho vnútorný potenciál, buduje v ňom skutočný záujem o okolitý SVET.

Čo robím:

Pozornosť je základ pre naplnený život. Schopnosť sústreďovať pozornosť na rôzne prejavy života okolo nás určuje, či sme naplnení bohatosťou a pestrosťou okolitého sveta.

Na mojom workshope- zážitkovom stretnutí s HRAMI INTUITÍVNEJ PEDAGOGIKY, ktoré veľmi múdro spájajú naše myslenie, cítenie i telo v jeden živý CELOK,.... budeme skákať, behať, tlieskať, dupať, improvizovať,.,ale hlavne cvičiť našu pozornosť v mnohých formách,.. prepájať mozgové hemisféry a vytvárať nové synapsy.

V atmosfére radosti, prítomnosti, sústredenosti a bezpečia môže naše vnútorné dieťa znovu nájsť spojenie s naším vedomím. Toto obnovené spojenie je velkou posilou pre našu tvorivosť, osobný i pracovný život.

 

Ďalšou dôležitou oblasťou ktorú rozširujem v ŽIVOTE je hĺbkové spojenie s PRÍRODOU, kvôli ktorému žijem v lone slovenskej prírody. Rád sa rozvíjam aj v oblasti umenia, ktorá mi pomáha stávať sa CELISTVEJŠíM ČLOVEKOM a zároveň vniknúť pod povrch ŽIVOTA.

Všetky tieto aktivity sa vzájomne prelínajú v mojej práci s mnohými skupinami ľudí, ktorí pracujú na svojom osobnostnom raste, lepšom pochopení detí i ľudí okolo seba a na hlbšom spojení s prírodou.

Mojím veľkým záujmom je pozorovanie a aj aktívne pôsobenie do sociálnej previazanosti nás ľudí navzájom.

Veľkou témou na bádanie a zároveň hlbokou vnútornou otázkou pre mňa je... ČO JE TO BYŤ SKUTOČNE ČLOVEKOM?

...A AKO TO NAŽIVO SÚVISÍ S PRENÁDHERNOU PLANÉTOU ZEM...