VODA


ČARO VODY:

 ČARO VODY

Unikátne zážitkovo-umelecké 3-hodinové predstavenie.

Originálne naladenie sa cez zázračný SVET VODY - prostej i tajomnej zároveň.

Ste pozvaní sa zvnútorniť, stíšiť a naplniť pokojom údivom i krásou popri neobyčajných prejavoch vodného tekutého živlu. 

Čaká nás inšpirujúce priblíženie k vlastnej PODSTATE VODY cez zážitok pohybu, zvukov, chvenia i farieb.

Pohľadom prírodných vied cez rozum, vnímaním zážitkov cez zmysly a oživením citu cez piesne sa hlboko ponoríme do mnohých netušených ROZMEROV VODY.

Hudobný hosť: Janko SVETLAN Majerčík

Oživeným slovom bude večer viesť Peter Živý a pomáhať mu budú čriepky z celoživotného diela BÁDATEĽOV VODY: Theodora Schwenka, Viktora Schaubergera, Ralfa Rosnera, Masaru Emota a Alexandra Lauterwassera.

Srdečne a s radosťou Vás pozývame to spolu s nami zažiť NAŽIVO...

 

MOJA CESTA ZA ŽIVOU VODOU