Individuálne a skupinové konzultácie

Rozhodol som sa využiť súčasný stav v spoločnosti na prehĺbenie
vnorenia sa do jednotlivých INTU oblastí... hlavne pre ľudí, ktorí
chcú ďalej pokračovať v INTU stretnutiach NAŽIVO, čiže navštevovať
kurzy či semináre....

Kedže na seminároch väčšinu mojich prestávok trávim s rodinou, nemám
až toľko času na otázky ľudí, ktoré sa im vynorili v priebehu aktívneho diania
na seminári...
Intuitívna pedagogika zasahuje celého Človeka veľmi hlboko a preto sa môžu vynoriť
rôzne témy v účastníkoch, ktoré si pýtajú väčšiu pozornosť a jej ostrejšie zameranie...

Vychádzam preto v ústrety tejto potrebe ľudí, ktorí sa zúčastnili nejakých INTU kurzov,
zažili ma kdesi NAŽIVO a môžu mať pri mne pocit bezpečia, nehodnotenia, skutočného
záujmu o ich príbeh...

Samozrejme v tom prepojení pôjde o rozhovor, kde vo mne bude aj mnoho skúseností, pokladov
z môjho vlastného Života, ale aj Životov iných ľudí, ktoré budú pôsobiť ako pevná "hradba" okolo
individálneho rozhovoru...takže niekde môže pomôcť aj rada, či môj pohľad, niekde hlavne načúvanie...

 

Ponúkam ONLINE osobné rozhovory, kde sa môže otvoriť daná oblasť, otázka, ťažkosť...
V rámci otvorenia tohto spoločného času a priestoru ja budem plne s daným Človekom,
v načúvaní, v záujme, v tichu...
Z mojich vlastných skúseností vnímam, že mnohé veci sa otvoria akosi jasnejšie, keď
jeden Človek otvára svoje vnútro skrze slová a ten druhý Človek "iba" načúva...
V takomto vzájomnom prepojení- veľmi jemnom, originálnom a veľmi ľudskom vzniká čosi, čo pôsobí liečivo, osvetľujúco, uvoľňujúco...

Financie

INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA
Pri individuálnych konzultáciách za 1 hodinu spoločného času prijmem ako vyváženie 1300 Kč/50 euro
1300 Kč /50eur /hodina
SKUPINA
INTU online so skupinou je určené hlavne tým skupinám, ktoré sú otvorené inšpiráciám Intuitívnej pedagogiky... Vnímam z mojich osobných skúseností, že je možné vytvoriť veľmi hravú a osobnú náladu aj skrze online formu...Samozrejme je to veľmi neporovnateľne obmedzenejšie než NAŽIVO, ale i napriek tomu môžu vyvstať veľmi zaujímavé zamerania pozornosti na určité témy a tým zvýrazniť hlbšie pochopenie súvislostí... Takéto ONLINE prepojenie so skupinou môže napomôcť v tejto dištančnej dobe ku bližšiemu priblíženiu ľudí, ktorí sa dlhší čas nestretli osobne a svojou hravou, improvizačnou náladou môže napomôcť k hlbšiemu medziľudskému prepojeniu. Za 1 hodinu spoločného skupinového ONLINE prepojenia prijmem vyváženie 2600 Kč/100 euro
2600 Kč /100 eur / hodina

Financie by nemali byť prekážkou...