AK MA CHCETE POZVAŤ...

SLOVÁ K PROPAGÁCII:

Základné slová ku mojej osobe:

  • Zážitkový rečník
  • Sociálny inovátor
  • Kultúrny kreatívec
  • Lektor Intuitívne pedagogiky v CZ i SK

Do spoločnosti prináša úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viac na človeka,
na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu a spoluprácu.

 

PETER ŽIVÝ
Už 20 rokov sa venujem spoznávaniu alternatívnych foriem pedagogiky,ktoré pestujú i chránia v Človeku jeho sebaspojenie, rozvíjajú jeho vnútorný potenciál a budujú v ňom skutočný záujem o okolitý SVET.

Počas posledných 10 rokov rozvíjam pohybové "Hry Intuitívnej pedagogiky" v stretnutiach s mnohými skupinami ľudí a pozorujem kvalitatívne posuny v mojom vlastnom prejave života, ale i u mnoho dalších ľudí.

Preto do spoločnosti prinášam úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viacej na Človeka, na ľudskosť,na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu, spoluprácu...

Spolupracujem s mnohými iniciatívami a projektami v priestore vzdelávania, slobodného a zodpovedného podnikania, ekológie, sociálnejšieho usporiadania spoločnosti....

 

Kratúčka anotácia:

Bezpečie, skutočná ľudská komunikácia, pohyb a hra, pravdivý ľudský záujem-to sú podmienky pre zdravý vývoj ČLOVEKA.

Vo svojom vystúpení premieta danú tému do pohybu, zážitku a
hry. Účastníci tak majú možnosť sa na vlastnej koži sami
rozšíriť o nové rozmery k danej téme. Jedná sa o celostnú
metódu spájajúci mysleni, cíteni a vôľu.

FINANCIE:

OBECNE PLATIA TIETO ZÁKLADNÉ NASTAVENIA:

ON-LINE
Skupinové stretnutie, konzultácie
50 -100 euro/hodina
SKUPINY
Vzdelávacie skupiny, školské kolektívy, rôzne organizácie (Víkendové hranie min.4 hodiny)
300euro/3hodiny hrania + cestovné náklady
FIRMY \"HRAVCI V PRÁCI\"
Hry a cvičenia zamerané na kreatívnu pozornosť a spoluprácu s inými ľuďmi, posilňovanie tímových zručností...
200euro/1hodina + cestovné náklady
ČARO VODY
unikátne zážitkovo-umelecké 3-hodinové predstavenie Originálne naladenie sa cez zázračný SVET VODY. Hudobný hosť: podla výberu
minimálny honorár 400 euro + cestovné náklady
INTERAKTÍVNY VSTUP
Konferencie, festivaly sebarozvoja, súkromné podujatia
dohodou

ZÁLOHY:

Záloha priamo súvisí so zarezervovaním termínu, čo sa ukázalo ako nutná vec z praxe, kedže si termíny plánujem dopredu v nadväznosti na iné termíny v rámci rôzných krajín.
 
Platba zálohy pre rezerváciu termínu je 50% z celkovej sumy. Výška zálohy sa dá stanoviť aj individuálne, minimálna výška zálohy je však 100 euro. Záloha je nevratná, ale dá sa stanoviť náhradný termín konania akcie.
 
Záloha slúži ako prvok stability, rozhodnosti, zodpovednosti, zrelosti a vzájomného zaviazania sa a napomáha v promtnejšej komunikácii a zdravom napnutí obidvoch strán.
 
 

DOPLATOK:

Platba za lektorovanie je zvyčajne rozdelená na dve časti - zálohu a doplatok.
Záloha sa platí vopred, popri zarezervovaní termínu a doplatok v deň ukončenia akcie platbou na účet, alebo hotovosťou.
 

Pre mňa je dôležité aby PENIAZE NEBOLI PREKÁŽKOU V USKUTOČNENÍ HRAVÉHO STRETNUTIA A ZDIEĽANIA SO MNOU 🙂

Preto som otvorený hľadaniu individuálnych tvorivých ciest ako vyrovnať energiu za moju prácu aj inými spôsobmi.